Ceci & Tati

Howto install ati-drivers-8.582, xorg-server-1.5.3-r5 and gentoo-sources-2.6.29

от на апр..05, 2009, категории Линукс

Първо се обновяват пакетите:

emerge –sync

Редактира те файла: „/etc/portage/package.keywords“

sys-kernel/gentoo-sources ~amd64

x11-drivers/ati-drivers ~amd64

x11-base/xorg-server ~amd64
>=x11-apps/xauth-1.0.3
>=x11-libs/libXrender-0.9.4
>=x11-proto/renderproto-0.9.3
>=x11-libs/libXau-1.0.4
>=media-libs/mesa-7.1
>=x11-libs/libdrm-2.4.3
>=x11-proto/dri2proto-1.99.3
>=x11-libs/libXext-1.0.4
>=x11-misc/xkeyboard-config-1.4
>=x11-libs/xtrans-1.2.2
>=x11-apps/rgb-1.0.3
>=x11-libs/libX11-1.1.5
>=x11-apps/xinit-1.0.8-r3
>=x11-libs/libXxf86vm-1.0.2
>=x11-libs/libXfont-1.3.3
>=x11-drivers/xf86-input-evdev-2.1.0
>=x11-proto/xf86driproto-2.0.4
>=x11-proto/xextproto-7.0.3
>=x11-proto/xproto-7.0.13
>=x11-proto/inputproto-1.4.4
>=x11-proto/randrproto-1.2.2
>=x11-drivers/xf86-input-synaptics-0.15.0

След това се инсталира сорса на ядрото, компилира и инсталира.

emerge -av gentoo-sources
#Проверете долния линк дали сочи към новото ядро!
cd /usr/src/linux
make menuconfig
cp ./.config /
genkernel –bootloader=grub –kernel-config=/.config all
#Рестартирате и зареждате новото ядро.

Инсталирате новата версия на „xorg-server“

emerge -av xorg-server

Инсталирате и пачвате „ati-drivers“ пакета.

ebuild /usr/portage/x11-drivers/ati-drivers/ati-drivers-8.582.ebuild unpack
cd /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.582
wget http://liquorix.net/patches/FGLRX-2.6.29-9.2-5.diff
ln -s work/ a
patch -p0 < ./FGLRX-2.6.29-9.2-5.diff
ebuild /usr/portage/x11-drivers/ati-drivers/ati-drivers-8.582.ebuild install
ebuild /usr/portage/x11-drivers/ati-drivers/ati-drivers-8.582.ebuild qmerge

Редактирате „/etc/X11/xorg.conf“

Section „ServerLayout“
Identifier     „Default Layout“
Screen         „Default Screen“ 0 0
InputDevice    „Synaptics Touchpad“
Option         „AIGLX“ „true“
EndSection

Section „Files“
EndSection

Section „Module“
Load „dbe“
SubSection „extmod“
Option „omit xfree86-dga“
EndSubSection
Load „type1“
Load „freetype“
Load „glx“
Load „dri“
EndSection

Section „InputDevice“
Identifier  „Generic Keyboard“
Driver      „kbd“
Option      „AutoRepeat“ „500 5“
Option      „CoreKeyboard“
Option      „XkbRules“ „xorg“
Option      „XkbModel“ „pc105“
Option      „XkbLayout“ „us,bg“
Option      „XkbVariant“ „,phonetic“
Option      „XkbOptions“ „grp:alt_shift_toggle“
EndSection

Section „InputDevice“
Identifier  „Configured Mouse“
Driver      „mouse“
Option      „CorePointer“
EndSection

Section „InputDevice“
Identifier  „Synaptics Touchpad“
Driver      „synaptics“
Option      „SendCoreEvents“ „true“
Option      „Device“ „/dev/psaux“
Option      „Protocol“ „auto-dev“
Option      „HorizEdgeScroll“ „0“
Option      „SHMConfig“ „on“
EndSection

Section „Monitor“
Identifier   „Configured Monitor“
Option      „VendorName“ „ATI Proprietary Driver“
Option      „ModelName“ „Generic Autodetecting Monitor“
Option      „DPMS“ „true“
EndSection

Section „Device“
Identifier  „Configured Video Device“
Driver      „fglrx“

# Option „DRI“ „true“
Option          „XAANoOffscreenPixmaps“ „true“
Option          „VideoOverlay“ „on“
Option          „OpenGLOverlay“ „off“
Option          „backingstore“ „false“
Option          „BusType“ „AGP“
Option          „AGPMode“ „8“

Option          „HWCursor“ „On“

BusID       „PCI:1:0:0“

EndSection

Section „Screen“
Identifier „Default Screen“
Device     „Configured Video Device“
Monitor    „Configured Monitor“
DefaultDepth     24
SubSection „Display“
Viewport   0 0
Depth     24
Modes    „1280×800“
EndSubSection
SubSection „Display“
Viewport   0 0
Depth     24
Modes    „1024×768“
EndSubSection
EndSection

Section „Extensions“
Option      „Composite“ „Enable“
Option      „Damage“ „true“
EndSection

Section „DRI“
Group 0
Mode 0666
EndSection

Section „ServerFlags“
Option „AllowMouseOpenFail“ „on“
Option „IgnoreABI“ „on“
Option „AIGLX“ „on“
EndSection

Това е от мен, да се надяваме че съм бил полезен 🙂 .


Вашият коментар

*
За да докажете че не сте бот, въведете този код
Anti-Spam Image

Нещто не намирате ли?

Потърси в блога ми:

Моля Ви не прекалявайте с информацията!